disclaimer

Disclaimer

Ondanks het feit dat volkerbv.nl de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. volkerbv.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie.

volkerbv.nl is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan geen recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@volkerbv.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Wilt u meer weten?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op


Volg ons op:Volker B.V.
Loon- en grondverzetbedrijf
Lossersestraat 75
7587 PW De Lutte
T: +31(0)541-555151
E: info@volkerbv.nl
W: www.volkerbv.nl

Weer De Lutte