Grondbewerking

Grondbewerking

Grondbewerking

De verschillende gewassen stellen verschillende eisen aan de grond, maar allemaal hebben ze voedingsstoffen nodig. Omdat u de grond van uw land niet voor het kiezen heeft, kunt u zelf de gewassen kiezen die zich er het best thuis voelen. Of de grond gaan verbeteren. Er zijn verschillende grondsoorten. Ze zijn in te delen naar het percentage zand en klei en naar de pH-waarde (zuur of kalkrijk).

Een kenner ziet aan zijn gewas, aan welke voedingsstoffen ze gebrek hebben. Maar natuurlijk is het beter gebreken proberen op te heffen voor u tot planten overgaat.

Impressie landbouwmachines voor grondbewerking.

Diepwoelen, ploegen met vorenpacker, spitten, frezen, overtopfrezen, schijveneg, rotorkopeg, kilveren, egaliseren, cultiveren, kalkstrooien (natte kalk), grondbemonstering (PH-monster), zaaiklaar-maken, veegwerkzaamheden.

Ga terug naar Agrarische dienstverlening

Wilt u meer weten?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op