Loonwerk

Loonwerk

AGRARISCHE
DIENSTVERLENING

Heeft u een agrarisch bedrijf, of bent u een landelijk
wonende particulier, dan kunt u voor uw agrarische
loonwerkzaamheden uitstekend bij Volker B.V., Loon-
en grondverzetbedrijf terecht.

Hier ziet u een overzicht van de mogelijkheden die u door Volker B.V. kunt laten uitvoeren.

Grondbewerking

Diepwoelen, ploegen met vorenpacker, spitten,
frezen, schijveneg, rotorkopeg, kilveren, egaliseren,
cultiveren, kalkstrooien (natte kalk), grondbemonstering (PH-monster), zaaiklaar-maken, veegwerkzaamheden.

Meer over grondbewerking

Verzorging / onderhoud

Gewasbescherming in gras, in maïs, in graan, onkruidbestrijding op erf en terrein, levering van gewasbeschermingsmiddelen, gediplomeerde medewerkers, deskundig advies. Wiedeggen, schoffelen, sloten maaien, bomen snoeien.

Meer over verzorging/onderhoud

Gras

Inzaaien gras en groenbemester, doorzaaien, graslandwoeler, beluchten grasland, leveren van graszaad, maaien, schudden, harken, gras oprapen, grashakselen, balen wikkelen, balen persen én wikkelen (rond en vierkant en hoge druk balen), balentransport, levering landbouwplastic/nicosyl .e.d, kuil vast rijden, toevoegmiddelen, silo’s dichten, weiland bloten, klepelmaaien

Maïs

Poten, levering zaden, wiedeggen, schoffelen, hakselen, MKS hakselen, GPS hakselen, dorsen, CCM malen, silo’s dichten, transport levering plastic/nicosyl e.d., toevoegmiddelen

Meer over maïs

Graan

Maaidorsen, malen, transport, stro persen (rond en vierkant en hoge druk balen)

Bemesten/mestverwerking

Zode bemesten, bouwland injecteren, mesttransport, aan- en afvoer mest, mestcontainers, wegen en bemonsteren, mestanalyses, mest mixen en mest overpompen, mest strooien, kunstmest verspuiten, bekalken.

Meer over bemesten/mestverwerking

Diversen

Bulldozer, rupskraan, mobiele kraan, minikraan, midikraan, shovel, maaikorfwerkzaamheden, trekker met voorlader, trekker met grond-dumper, trekker met watertank, trekker met veegmachine, aan- en afvoer puin en zand e.d., verhuur rijplaten en draglineschotten e.d., verhuur divers materieel, detachering personeel, reparatie en onderhoud.

Wilt u meer weten?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op